Prostatita cronica bacteriana tratament naturist

Precondiții acolo unde este cazul 4. Condiții acolo unde este cazul 5. Competențe specifice acumulate A genetika alapjainak megismerése DNS, kromoszóma, gén, genom, sejtosztódás, replikáció, génexpresszió, variabilitás, rekombináció, mutációka betegségek genetikai komponensének megértése céljából.

  • Home Azitrox pentru prostatită Azitrox pentru prostatită Nu exista nici un comentariu inca.
  • Gyertyák diclofenac prosztatitis

A genetikai betegség felismerése, helyes diagnózisa. Genetikai vizsgálatok javallatainak ismerete, az eredmények értelmezése. Genetikai analízisek alapjainak megismerése citogenetika, molekuláris citogenetika, molekuláris genetika.

A genetikai Competențe profesionale Competențe transversale molekuláris citogenetika, molekuláris genetika. A genetikai kivizsgálás, ankét és családfa készítés menetének elsajátítása.

Átöröklési kockázat kiszámítása. Genetikai tanácsadás. Kezelési és megelőzési terv kidolgozása prenatális, újszülöttkori, populációs és családi szűrés, az optimális kezelés megválasztása. Kutatás kezdeményezése és kivitelezése genetika témakörben. Identificarea stării de boală genetică şi stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale ale geneticii implicate în producerea bolilor, a semnelor prostatita cronica bacteriana tratament naturist simptomelor caracteristice afecţiunilor cu compenentă genetică pentru orientarea diagnosticului Formularea de ipoteze şi interpretarea corectă a semnelor, simptomelor clinice, a modificărilor paraclinice.

Realizarea şi interpretarea corectă a analizelor genetice A genetikai információ közlésének megismerése. Az orvosi genetikai teendők felelős végrehajtásának elsajátitása. A folyamatos képzés szükségességenek megértése a molekuláris biológia és orvosi genetika gyors fejlődése miatt. Tudományos dolgozat elkészítésének megtanulása.

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice din domeniul de genetică medicală într­o echipă pluridisciplinară Conştientizarea nevoii de formare continuă în domeniul geneticii şi biologiei moleculare în era de genetizare a medicinei: utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare, a literaturii de specialitate la zi, a bazelor de date genetice şi softuri de asistare a stabilirii diagnosticului în bolile genetice.

Obiectivele disciplinei reieșind din grila competențelor specifice acumulate A humán és orvosi genetika alapjainak elsajátítássa 7. Cunoaşterea rolului factorilor genetici în realizarea trăsăturilor fiziologice şi a bolilor umane.

prostatita cronica bacteriana tratament naturist

Studiul mecanismelor de bază ale eredităţii în vederea înţelegerii 7. Az öröklődési mechanizmusok megismerése a betegségek kialakításában betöltött szerepük megértése céljából. A genetikai betegségben szenvedők ellátása, a diagnózistól a kezelésig és megelőzésig 8. Conținuturi Nr. Corelare Observații ore cu ICS 1.

Semestrul I A genetika. Öröklődés és variabilitás. A genetika Szóbeli előadás, rövid története. Genomprojektek, genetikai multimédia bemutató adatbázisok. Genomiális medicina Genetikai betegségek az orvosi gyakorlatban.

prostatita cronica bacteriana tratament naturist

Szóbeli előadás, Genomiális illetve 4P medicina a genomikai multimédia bemutató ismeretek birtokában A DNS primer, szekunder és tercier szerkezete. Szóbeli előadás, Kromatin és kromoszóma. Mitokondriális DNS. A replikáció multimédia bemutató A humán genom. Önző DNS. Repetitív Szóbeli előadás, szekvenciák.

A humán genom mozgékony multimédia bemutató genetikai elemei A gén: meghatározás, szerkezet, osztályozás, Szóbeli előadás, tulajdonságok, géncsaládok. A genetikai kód.

Szóbeli előadás, A mRNS feldolgozása. DNS léziók. Reparációs Szóbeli előadás, mechanizmusok. Mutációk multimédia bemutató Szóbeli előadás, Rekombináció multimédia bemutató Szóbeli előadás, Monogénes öröklődés multimédia bemutató Szóbeli előadás, Non­mendeli öröklődés multimédia bemutató Szóbeli előadás, A diszmorfológia alapjai. Bibliografie: 1.

Genetică Medicală. II, Polirom, Iaşi.

Csép K. Genetika orvosoknak. A nukleotidtól a kóros jelleg megjelenéséig. University Press, Tg. A humán genom szerkezete. University Press, 4.

plecați împotriva adenomului prostatic

A humán genom működése. University Press, prostatita cronica bacteriana tratament naturist.

prostatita cronica bacteriana tratament naturist

Firth H, Hurst JA. Oxford Desk Reference — Clinical Genetics. Oxford Desk Reference. Medical Genetics. Mosby Inc. Sack GH. Medical Genetics, Garland Science. Strachan T, Read A. Essential Medical Genetics. Blackwell Scientific Publications. Corelare 8. Morfologia cromozomilor metafazici; tipuri 1. Prezentare orală, 1 morfologice de cromozomi.

Materialul ereditar în ciclul celular. Erori de distribuţie a materialului genetic Prezentare orală, 1 în diviziune. Cariotipul uman normal. Etapele de alcătuire a 3. Prezentare orală, 1 cariotipului.

prostatita cronica bacteriana tratament naturist

Indicatiile efectuarii cariotipului uman. Mutatiile 4.

Prezentare orală, 1 genetice — notiuni generale 5. Mutaţiile de număr cromozomial: Sindroame 5. Prezentare orală, 1 autozomale Sindromul Down, Patau 6. Mutaţiile de număr cromozomial: Sindroame 6. Prezentare orală, 1 heterozomale Sdr Turner, Klinefelter 7. Anomalii cromosomiale structurale: deletii, 7.

Azitrox pentru prostatită

Sindroame ale genelor Prezentare orală, 1 contigue. Anomalii cromosomiale structurale: translocatii 8. Prezentare orală, 1 robertsoniene, reciproce, insertii 9. Metoda arborelui genealogic. Prezentare orală, 1 Mecanisme de transmitere în ereditatea

Fontos információk